Sąd Rejonowy w Chełmie

http://www.chelm.sr.gov.pl/src/mediacje/10502,Informacje-ogolne-o-mediacji.html
2019-11-17, 19:11

Informacje ogólne o mediacji

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Listy mediatorów prowadzone są w sądach okręgowych. Mediatorów na listę wpisuje i skreśla prezes sądu okręgowego. 

Aktualne listy mediatorów są dostępne na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Lublinie pod poniżej zamieszczonym linkiem.

 

Koordynator ds. mediacji w Sądzie Rejonowym w Chełmie:

SSR Katarzyna Sobczyk
AL. I Armii Wojska Polskiego 16
22-100 Chełm
tel. 82 565 04 84

 

Dyżury mediatorów:

środa, piątek godz. 11:00 - 13:00 pok. 35

Dodatkowe informacje dotyczące mediacji i mediatorów udzielane są przez Biuro Obsługi Interesantów - pod nr telefonów: 82 565 37 48 , 82 565 37 49

 

Więcej informacji na temat mediacji znajdziecie Państwo na stronach:

 

Mediacje na stronie Sądu Okręgowego w Lublinie


Mediacje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Metadane

Data wytworzenia : 30.09.2014
Data publikacji : 30.09.2014
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Chełmie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Leonowicz
Osoba udostępniająca informację:
Michał Leonowicz

Opcje strony